Bli medlem i Svenska Agentur & Management föreningen

Vill du ansöka om medlemskap för din agentur / Management?

Medlemskap i Svenska Agent & Management föreningen kan endast tecknas av juridisk person, en agentur eller management med säte i Sverige. Medlemmens huvudsyfte ska vara att företräda sina klienter som är professionellt verksamma inom Film, TV, teater, reklam, röst, artistisk och annan konstnärlig verksamhet samt föra deras talan.

Beslut om medlemskap fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. För att bli medlem betalas sedan en inträdesavgift om 3000 kr som inkluderar första årets medlemsavgift. Därefter gäller en årlig medlemsavgift om 1000 kr. När medlemsavgiften är erlagd är den juridiska personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter.