Kontakt

Föreningen: 
Svenska Agent & Management föreningen
Box 331
11674 Stockholm
Organisationsnummer: 802540-1350

Kontaktuppgifter: 
styrelsen@swama.se
ekonomi@swama.se