Svenska Agent & Management föreningen

Vi samlar agenter och managers i Sverige med ändamål att bedriva ideell verksamhet genom att föra medlemmarnas talan i kontakt med andra aktörer inom branschen. Med branschen avses i detta sammanhang de områden där medlemmarnas klienter är verksamma såsom inom film, TV, teater, reklam och röst samt med särskild målsättning att driva aktuella frågor och ha regelbunden kontakt med andra aktörer inom branschen.