Styrelsen

Ordförande

Bo Thulin

Vice Ordförande

Malou T Schultzberg

Sekreterare

Maria Nilsson (fd Westman)

Kassör

Maria Vascsak

Suppleant

Peter Sjöquist


Revisor

Fia Hammarström

REVISORsuppleant

Jonas Tallroth